Competence.

Verrassende resultaten van hoge kwaliteit zijn het gevolg van hard werken, van onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen, van denken, durven en doen….en opnieuw…en opnieuw.  Onze kennis en kunde wordt bepaald door de gedrevenheid, mentaliteit en het karakter van onze gewaardeerde medewerkers als individu, maar zeker ook als team.  Scherp blijven, staan voor kwaliteit, geen uitdagingen uit de weg gaan, het belang van de klant in het oog behouden en met beide benen op de grond blijven,  maakt dat de projecten van COURAGE zich onderscheiden.

Waar mogen wij u uitdagen?

Kennis.
 • Ontdekken en onderzoeken.
 • Luisteren en openstaan.
 • Weten waar je het over hebt.
 • Delen = vermenigvuldigen.
Kunde.
 • Ontwikkelen en anticiperen.
 • Interdisciplinair schakelen.
 • Bewust bekwaam.
 • Ervaring en doordacht handelen.
Karakter.
 • Ontwerpen met overtuiging en creativiteit.
 • Uitdagend kritisch, open voor constructieve suggesties.
 • Staan voor wat je zegt.
 • Enthousiasme en passie.

00. Opgave.

In elke opgave schuilt een crux, een idee, een rode draad. Wat is de vraag achter de vraag? Wij streven ernaar om niet letterlijk te doen wat gevraagd wordt, maar te vragen wat gewenst wordt. Een klein verschil, maar met grote gevolgen. De eerste kennismaking is bedoeld om elkaar te leren kennen, te bekijken of er een wederzijdse klik is.  Zodra we samen het goede gevoel naar elkaar uitgesproken hebben, starten we met het ‘programma van aandacht’.

In elke opgave is er een ‘driehoek van belang’. Dit schema illustreert het gezonde spanningsveld tussen wensen, tijd en budget. Samen met de klant wordt bepaald waar de prioriteiten liggen. Een helder en geoptimaliseerd proces komt de kwaliteit van het eindresultaat altijd ten goede. Het proces is complex en veelzijdig. Als architecten vervullen we een verbindende rol in dit holistische proces, waarin alles met elkaar verbonden is.

Met enthousiasme pakken we de opgave gedreven beet om de klant in het proces te ontzorgen. Samen sterk, samen naar een mooi eindresultaat dat voldoet aan de verwachtingen.

01. Daglicht.

Daglicht = levensvreugde = gezondheid = dynamiek.

Iedereen (her)kent het bijzondere emotionele gevoel als zonnestralen door een bladerdek vallen in het voor- en najaar, zonlicht dat in water valt en reflecteert en twinkelt tegen het plafond. Het circadiaans ritme, onze biologische klok, wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid en het moment op de dag waarop wij toegang krijgen tot daglicht en zonlicht. Het intense kleurenspectrum van het vroege ochtendlicht, via de middagzon hoog aan de hemel, naar een warme ondergaande zon, dat is pure power…en gratis. Te vaak wordt dit in de architectuur onderschat. Niet bij COURAGE. Daglicht en zonlicht staan op #1. Er zijn vele, vaak vergeten, historische voorbeelden hoe met daglicht goed ontworpen kan worden. No-nonsense, gezond verstand en een dosis lef om de gebaande paden te durven verlaten.

Wij starten onze ontwerpen vanuit daglicht, uitzicht en oriëntatie op de locatie hetgeen direct invloed heeft op het succes van onze ontwerpen.  Daglichtinvloed op ons lijf, posities van openingen, materiaalkeuze, bouwfysische gedragingen van bouwmateriaal combinaties en daarop afgestemde installatieconcepten. COURAGE won in 2012 de prestigeuze Dutch Daylight Award met het ontwerp van een woonhuis ‘zonder ramen’. In 2015 werd Lars Courage voorzitter van Stichting Dutch Daylight. Een stichting waar kennis en kunde op het gebied van daglichttoepassingen in de gebouwde omgeving en daglichtregelgeving belangeloos verzameld en gedeeld worden, samen met en onder architecten, lichtprofessionals, wetenschappers, overheden, opdrachtgevers en geïnteresseerden. (zie ook www.dutchdaylight.nl / Facebook / Instagram)

02. Van binnen naar buiten.

De mens brengt een groot gedeelte van zijn prive- en werkleven door in gebouwde omgevingen. Waarom ligt dan toch (te) vaak de meeste nadruk op de esthetica van de buitenkant? Bij COURAGE worden de gebouwen van binnen naar buiten ontworpen. Voor ons heel logisch, te vaak helaas anders gezien. Functioneel, logisch in helder zone’s ingedeeld, open constructie- en plattegrond schema’s, logisch verloop van installatietechniek, vanuit de gebruiker beredeneerd en niet vanuit het doel ‘het perfecte (foto)plaatje’ in een artikel in een architectuurtijdschrift. Door in te spelen op hoe, waar en waarom je werkt, leeft, verblijft en rust als positie in het gebouw in relatie tot de oriëntatie, daglichttoetreding en uitzicht, ontstaan uitgekristalliseerde en tijdloos goed blijvende functionele ontwerpen. Elke opgave starten we van binnen naar buiten, nadat we de kwaliteiten en kansen van de locatie beleefd en onderzocht hebben.

Het blijft echter niet enkel bij een uitgekristalliseerde indeling. Dat blijkt uit de telkens weerkerende vraag ook het interieur mee te ontwerpen en uit te voeren of zelfs te starten vanuit een interieurplan. Een afgestemd en uitgebalanceerd verlichtingsplan is daar een belangrijk onderdeel van. Daar waar daglicht stopt of niet komt, dient kunstlicht het over te nemen. Bij voorkeur via Human Centric Lighting, een bioritmisch gestuurd lichtplan. Sfeer en gezelligheid zijn dan ondersteunend. Met de opmars van lighting domotica zal licht ons steeds meer gaan ‘volgen’ en reageren op ons welzijn. Afhankelijk of we actief moeten zijn of passief moeten worden, zal het licht kunnen reageren op de gewenste situatie en vraagbehoefte.

Nu de vraag op dit moment naar goed geoutilleerde thuiswerkplekken groeit, is het organiseren van de juiste plek in huis van een steeds groter belang. Niet enkel het juiste meubilair, maar nu ook de juiste plek in huis, qua privacy en akoestiek, daglicht en verse lucht is van groot belang.

03. Lichtgewicht constructies.

Wij houden van vrijheid. Op de fiets, op de motor, in de natuur…maar vooral in onze plattegrond ontwikkeling. Niets zo fijn als heldere open structuren in gebouwen. Beperken van dragende wanden, om daar zo veel mogelijk flexibele indelingen te realiseren. Vanuit een passie en voorliefde voor grote glasoppervlakten is staal als draagconstructie een efficiënt constructiemateriaal gebleken om filigreine constructies nauwkeurig te dimensioneren en te bouwen.  Onze ontwerpen zijn zo samengesteld dat open lichte draagstructuren, grote glasoppervlakten, en comfortabel energiebewust wonen en werken goed hand in hand gaan.

Vanuit de huidige tijdgeest wordt er veel aandacht besteed aan hernieuwbare en duurzaam opgewekte energie als mede hergedachte goed rondom de hernieuwbare waarde van producten en bouwstoffen. Het circulaire gedachtegoed. Onze architectuur kenmerkt zich vanuit een prefab bouwmethodiek.

Lichtgewichtbouw versus bouwen met massa vraagt om een bredere kennis en inzetbaarheid van bouwfysische mogelijkheden en aandachtspunten.

04. Comfort.

Comfort = 1. Licht + 2. Zicht + 3. Temperatuur + 4. Luchtvochtigheid + 5. Akoestiek

Comfortabel werken en wonen wordt bepaald door deze vijf factoren, maar vooral door de invloed en de balans.

1. Licht = een gezonde balans tussen toegang tot daglicht en ondersteuning door kunstlicht

2. Zicht = de maximale toegang tot contact naar buiten in gevel, dak en of vloer.

3. Temperatuur = een temperatuurhuishouding passend bij de dynamische activiteiten in  ruimten.

4. Luchtvochtigheid = zorg dragen voor een zo constant en natuurlijk mogelijke balans in de luchtvochtigheid.

5. Akoestiek = Een goede akoestiek geeft rust. Beperken van nagalm door juiste materiaalkeuzen.

05. Ambacht en innovatie.

Twee woorden die kennelijk iets tegenstrijdigs hebben. Immers ‘ambacht’ is ‘oud’ en ‘innovatie’ is ‘nieuw’, toch…?. Het een blijkt echter niet zonder het ander te kunnen. Zonder innovatie geen ambacht, geen ambacht zonder dat er geïnnoveerd is.

COURAGE zoekt naar het eerlijke ambacht, waarbij vakkennis in de praktijk kan leiden tot bijzondere resultaten. Ambacht is mensenwerk, is jarenlange ervaring. Dit vraagt om een gedegen materiaal- en productkennis van wat er reeds aanwezig is en de wijze waarop dit ingezet kan worden. Innovatie doet dit ook, maar dan materiaal- en productkennis van hetgeen er reeds wel, deels wel of nog niet is, puur of gecombineerd. Innovatie kan ons inziens dus ontstaan door interdisciplinaire uitwisseling van kennis en producten hetgeen leidt tot innovatie van nieuwe materiaaltoepassingen of processen in de bouw.

Hiervoor kijkt COURAGE vaak en graag in de ‘keuken’ van de producerende industrie. Door de basis te kennen, kunnen we nieuwe mogelijkheden onderzoeken en ontwikkelen om er vervolgens mee te ontwerpen. Grenzen verleggen, samen met de industrie, samen in enthousiasme en moed.

De combinatie van ambacht met innovatie is een geweldig spanningsveld om in te mogen werken.

06. Tools.

Een goed ontwerp is met een stok in het zand te tekenen. Zo simpel kan het zijn. Alle analoge en digitale gereedschappen die wij als ontwerpers, engineers, planners en kwaliteitbewakers vandaag de dag ter beschikking hebben, zijn enkel zo nuttig als de expertise van degene die ze bedient. Een mooi gecomponeerd stuk muziek is zo goed als de som van alle ervaring van de instrumentalisten en de bereidheid samen te werken onder leiding van een bekwaam en kundig dirigent.

Het op de juiste wijze gebruik maken en het inzetten van de verkregen vakbekwame vaardigheden en tools is daarbij wel voorwaarde voor het gewenste succes. Of het nu van ontwerpen met vulpen tot tekenen en beleven via full augmented reality gaat middels software en 3D-hardware is daarbij afhankelijk van de vraag, situatie in relatie tot de fase in het proces. Bij COURAGE wordt veel aandacht besteed aan continu bijscholen van de kennis en kunde van het team, ten dienste van de opdrachtgever. Schetsrol met stiften, reken- en tekensoftware, VR-brillen, 360-camera’s, drone’s, Cintiq’s zijn enkel het middel.

07. Proces = samenwerken.

Input versus output…..Het succes van het project is zo groot als de visie, synergie en procesmanagement van de opdrachtgever, de architect, de adviseurs en de uitvoering samen. De input ten dienste van de output!

Processen zijn dynamisch. In essentie is de maaklijn van idee tot realisatie door de tijd genomen gelijk. We bedenken iets en we maken iets. De technologische en energetische eisen aan de eindproducten en de wijze waarop deze tot stand komen, zijn dat zeker niet en zijn aan permanente verandering onderhevig.

Is de synergie maximaal, dan leidt dit tot bijzondere projecten. Bijzonder vanwege het ontwerp? Nee! Bijzonder omdat op een verrassende wijze invulling gegeven is aan de combinatie van budget, functionaliteit en originaliteit. Hoe authentieker de opdrachtgever, hoe verrassender de uitkomst.

Wij zijn enkel de vertaler van de wens van de opdrachtgever, met een vleugje eigenwijsheid en inventiviteit van onze zijde.

…No guts, no glory !

08. Budget.

Topdown, buttomup, Stiko, in- of exclusief BTW, bijkomende kosten…..het maakt allemaal niet uit. Het gaat in beginsel onder de streep om die ene zak met geld. Of je nu ondernemer of particulier bent, over een groot of een krap budget beschikt, per saldo wil iedereen dat zijn geld uitgegeven wordt aan de juiste zaken. ‘Best value for money’.

Het is van groot belang dat de wensen en de mogelijkheden zo spoedig mogelijk in balans gebracht worden. Goede ontwerpen ontstaan door tijdig wensen, budget en mogeklijkheden op elkaar afgestemd te hebben.

‘…beter tijdig erin ontwikkelen, dan later eruit bezuinigen…!’

09. Energie – Duurzaamheid – Circulariteit.

Nieuwe tijden, nieuwe bewustwording, nieuwe eisen. De bouw in 1970, 1990, 2010 en vandaag de dag komen met elkaar overeen dat er ‘gebouwd’ wordt volgens een vaste procesvolgorde. Daar houdt de vergelijking op. Een veranderend wereldbeeld op het gebied van het gebruik van energie en materiaalconsumptie in relatie tot de omvang van de wereldbevolking leidt tot mondiale discussies met verstrekkende gevolgen in een steeds korter tijdsbestek. Immer verhogende energetische eisen aan de gebouwde omgeving, een zoektocht naar beperkingen van gebruik en stimuleren van hergebruik van nieuwe grondstoffen doet de bouw positief veranderen.

De grootste uitdaging ontstaat in de bewustwording van de ‘waarom-vraag’ en de bijbehorende onderlinge conflicten. Energiebesparen door isoleren en meer dicht maken versus gezondheid verhogen door meer permanent contact met licht en zicht op buiten? ‘Why, how, what’ is in dit vraagstuk (inter)nationaal gezien een complexe uitdaging. Een uitdaging die COURAGE reëel en concreet aangaat in het belang van de opdrachtgever.

’The sky is the limit, maar wel met beide benen op de grond’!

 

10. Maken = som der delen.

De uitkomst van een opgave, in de vorm van een eindproduct of de winst bij een prijsvraag, is nimmer het resultaat van de inspanning van één, maar altijd de effort van velen.

Het mooiste compliment voor ons is als de klant aan het eind van het traject roept ‘ dit ziet er fantastisch uit, dat had ik ook kunnen verzinnen’. Dan weten we dat de opgave geslaagd is en dat alle kennis en kunde van velen geleid heeft tot het geslaagde karaktervolle eindproduct.

De lach van blijdschap en traan van vreugde aan het einde van het project is een eerbetoon aan de kracht van de ‘som der delen’. Dat is ‘maken’.

Meer visie? Kijk op Courage.