Persoonsgegevens: doel en grondslag verwerking

Courage Architecten B.V. (hierna: Courage Architecten) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in twee gevallen persoonsgegevens:

  1. als iemand het contactformulier invult of;

  2. voor het uitvoeren van de overeenkomst met een opdrachtgever.

Bij het invullen van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Naam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Persoonsgegevens via de website van Courage Architecten via het contactformulier verkregen worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en alleen door Courage Architecten verwerkt als u het ingevulde contactformulier verstuurt. Door het invullen van het contactformulier, geeft u toestemming voor het verwerken van de ingevulde gegevens door Courage Architecten. Deze persoonsgegevens worden door Courage Architecten gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van relatiebeheer, marketing en verkoop. De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw ‘toestemming’ verleend middels de invulling van het contactformulier. Als Courage Architecten een offerte voor u uitbrengt worden uw persoonsgegevens verwerkt onder de grondslag ‘toestemming’. Als u een overeenkomst heeft met Courage Architecten (bijvoorbeeld als Courage Architecten een adviesdienst voor u uitbrengt) worden uw persoonsgegevens verwerkt onder de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het contacteren van u en voor het uitvoeren van uw overeenkomst met Courage Architecten. Courage Architecten verwerkt alleen persoonsgegevens die u persoonlijk heeft verstrekt via e-mail, de website, telefonisch etc.

Derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden (met uitzondering van de aanbieder van het klantenadministratiesysteem) verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld als onderdeel van het uitvoeren van een overeenkomst) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in het klantenbestand van Courage Architecten. Deze gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening van Courage Architecten, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Courage Architecten gebruikt functionele cookies voor het correct weergeven van de website. Bij deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen waarmee individuele websitebezoekers identificeerbaar zijn. Gebruikte cookies zijn:

  • Google Analytics: Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het optimaliseren van de website, wordt er gebruik gemaakt van cookies van Google Analytics. Deze cookies onderscheiden gebruikers en sessies, stellen nieuwe sessies/bezoeken op de website vast, controleren de hoeveelheid binnenkomende verzoeken bij de website en slaan verkeersbronnen van bezoekers op. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzameld Functionele cookies:

  • Functionele cookies worden gebruikt voor het correct weergeven van de website van Courage Architecten. Hierbij wordt geen data van bezoeken, sessies of websitebezoekers verwerkt.

Rechten betrokkenen

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Courage Architecten via de contactgegevens onderaan deze pagina. Courage Architecten zal uw verzoek binnen één kalendermaand beantwoorden. Mocht u het niet eens zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens door Courage Architecten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken omtrent dit privacy statement kunt u gerust contact met ons opnemen.