Locatie.

Op het nog braakliggende terrein naar de oude Cargo locatie lag een uitgelezen kans om de hard nodige uitbreiding van het bedrijf te realiseren. De opgave betrof een nieuw kantoor en een separate bedrijfshal voor het inpandig kunnen stallen van voertuigen.

Samenwerking.

In nauwe samenwerking met opdrachtgever, gemeente en adviseurs is er een maatwerk ontwerp gemaakt. De positionering van de gebouwen is volledig afgestemd op het verloop van de spreng, die weer is teruggeplaatst en een prominente plek in het project heeft gekregen.

Resultaat.

Het resultaat is een duurzaam, transparant en eigentijds pand, volledig geïntegreerd in cultuurhistorie van de locatie. De nieuwbouw is middels een glazen sluis losgekoppeld van de oude ‘boerderij’, de positie waar het water door het gebouw loopt.

Wasscherij ‘De Oude Olifant’.

Ooit stond hier een wasserij. De bouw van het onderkomen van Cargo International heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Er is gegraven, naar archeologische vondsten gezocht. Het oude pand is afgebroken en heel zorgvuldig gedeeltelijk weer opgebouwd. De oude kreek is zelfs boven de grond gehaald.

Archeologie.

Bij het bouwkundig ontwerp is uitgegaan van het bestaande pand en de historische situatie van de locatie. Deze historische waarde behouden was een eis; deze waarde heeft mede door hergebruik van de bakstenen en het bovengronds brengen van de kreek meer betekenis gekregen.

Concept.

Het ontwerpconcept bestaat uit een aantal heldere volumes. De twee oude gebouwdelen worden d.m.v. glazen ‘sluizen’ gekoppeld aan een nieuw rechthoekig volume. De nieuwbouw is detailloos uitgevoerd om niet te concurreren met de oude stijl van de bestaande gebouwen. De voorgevel van de ‘boerderij’ is gehandhaafd, waarna het overige deel op basis van de oude constructie is opgebouwd.

Zorgvuldigheid.

In het casco van de nieuwbouw is een combinatie gemaakt van staal en glas. Door zorgvuldige detaillering is het gebouw puur en ogenschijnlijk eenvoudig. Een slimme manier van detailleren maakt aansluitingen onzichtbaar. Het staal is niet enkel decoratief gebruikt, maar vooral constructief toegepast. Door dit in een zwarte kleur uit te voeren wordt de aandacht gevestigd op het vele glas. Het staal is hierdoor minder prominent aanwezig en lijkt welhaast op sommige plaatsen weg te vallen.

Routing.

Naast het architectonische uitgangspunt van doorzicht, glas, ruimte, overspanning, etc. is de routing binnen de onderneming van groot belang geweest bij het ontwerp. Het ontwerp en de bouw is volledig in bouwteam uitgevoerd, waarbij een zeer grote rol voor zowel de opdrachtgever als de architect was weggelegd.

En zie hier, het resultaat is ‘idioot mooi’, de woorden van fotograaf Harry Noback.

Interieur.

De warme materialen van de oudbouw alsmede de inspiratie van de Veluwse natuur zijn de basis geweest voor de binnenzijde van het gebouw. Door gebruik te maken van hout- en geeltinten ontstaat i.c.m. het zwarte casco een warm en modern interieur.

Meer enthousiasme en inspiratie? Kijk op Creations.