CPO.

Het CPO Venenpark bestaat uit 13 woningen welke binnen een collectief particulier opdrachtgeverschap zijn ontworpen en ontwikkeld. De samenstelling van de groep is Turks en Nederlands. Binnen de collectief overeengekomen kaders is veel ruimte voor eigen invulling van de indeling van de woning en de gevels.

Omgeving.

De woningen zijn ontwikkeld in contrast met de achterliggende wijk, maar wel in overeenstemming met de in het oosten en westen gelegen witte woningen en witte school in het groenpark. Zo ontstaat er een witte zone gelegen in het groen en aan het water.

Budgetten.

Deze keuzen zijn binnen de CPO gemaakt o.b.v. ‘de meeste stemmen gelden, maar de kleinste portemonnee bepaalt de bandbreedte’. De woningen zijn binnen de overeengekomen budgetten gerealiseerd.

Daglicht.

De verkaveling van het project is gebaseerd op daglicht georiënteerde woningen. Dit wil zeggen dat we de woningoriëntatie gedraaid hebben t.o.v. de reeds aanwezig stedenbouwkundige structuur (rijtjeswoningen). Dit was mogelijk omdat de woningen aan een park gesitueerd zijn en hiermee zuid-west georienteerd.

Budget.

De budgetten van de CPO zijn mede bepalend geweest voor de keuze van de architectuur. Met andere woorden, de kleinste portemonnee heeft de kaders qua architectuur en uitvoering bepaalt. De grootste woningen zijn groter en luxer, maar niet anders. 

Multi cultureel.

Het is een spraakmakend project waarbij de samenwerking tussen gezinnen van Nederlandse en Turkse oorsprong geleid heeft tot een vermenging van de wijze waarop gewoond wordt. Denk daarbij aan de posities van bv de keuken van de ‘straatzijde’ naar de ‘tuinzijde’. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te inspireren is er een blend c.q. mixvorm van inrichtingen ontstaan. 

Equitone gevelbekleding.

De woningen manifesteren zich duidelijk aan de rand van de wijk op de overgang naar het park. In de lijn van bijzondere architectuur op grotere schaal bleek wit de accentkleur te zijn. De keuze is voorgelegd aan de groep. O.b.v. de meeste stemmen is deze kleur gekozen. De materialisering zou of witte staalplaat zijn, of een ander wit materiaal. Eternit Equitone als product straalt de gewenste luxe uit, dit bleek echter te duur te zijn. Door slim om te gaan met afmetingen en budget taakstellend te ontwerpen, is het Equitone erin ontwikkeld i.p.v. eruit bezuinigd, zonder verlies aan architectonische en functionele ruimtelijke indelingen.

Meer enthousiasme en inspiratie? Kijk op Creations.